Skjærediagrammer

Verktøy for optimering av skjærediagrammer

Generering av stykklister
Kostnadsberegninger
Materialforbruk
Overfør data om optimerte skjærediagrammer til mobilapp