<--select * from forum_topic where i_id_country in (163) and s_pub = "1" and i_id_user <> "2" order by s_top desc, d_mdate desc limit 0,100--> Oppslagstavle / Forum - - TIMBERPOLIS

Oppslagstavle / Forum

Merk: Dette forumet presenterer meningene av besøkende til websidene og operatør av portalen TIMBERPOLIS har intet ansvar for og identifiserer seg ikke med presenterte meningene.