Kjøp / Forespørsel Gran  Stående tømmer  800 m³  Regelmessig - ukentlig  Annen kvalitetsklasse Pris etter avtale
Kjøp / Forespørsel Gran  Sag-rundtømmer  30 m³  Regelmessig - ukentlig  III.B Pris etter avtale
Kjøp / Forespørsel Gran  Sag-rundtømmer  5000 m³  Regelmessig - månedlig  III.B Pris etter avtale
Kjøp / Forespørsel Gran  Sag-rundtømmer  1000 m³  Regelmessig - månedlig  III.B Pris etter avtale
Kjøp / Forespørsel Gran  Sag-rundtømmer  1000 m³  Regelmessig - månedlig  III.B Pris etter avtale
Kjøp / Forespørsel Gran  Sag-rundtømmer  2000 m³  Regelmessig - månedlig  Annen kvalitetsklasse Pris etter avtale
Kjøp / Forespørsel Gran  Sag-rundtømmer  500 m³  Engangsbestilling  I. finer-kvalitet Pris etter avtale