Kjøp / Forespørsel Eik  Tømmer til bruk på snekkerverksteder  100 m³  Regelmessig - ukentlig  Annen kvalitetsklasse Pris etter avtale
Kjøp / Forespørsel Eik  Tømmer til bruk på snekkerverksteder  100 m³  Regelmessig - ukentlig  Annen kvalitetsklasse Pris etter avtale