Kjøp / Forespørsel Lønn  Stående tømmer  1000 m³  Engangsbestilling  Annen kvalitetsklasse Pris etter avtale